• Nepal Government Company Reg No. 276092/078/079   VAT No.610137512
 • Sunday - Friday

  10 am to 06 pm
 • Call Us At

  +9779813333943 (Mr. Ubak)
  +9779745308875 (Mr. Udav)
 • Email enquiry

  contact@oshanepal.com
  Whatsapp: 9745308875

About NOSHA

NOSHA PVT. (Nepal Occupational Safety & Health Academy) is a young & new company committed and dedicated to improve the well-being and safety of the Nepal workforce at home and abroad. We specialize hands on training and awareness to help and support personnel interested in advancing in the field of HSE through various online international courses & keeping update with relevant industry practices.

We are ISO 9001: 2015 certified company. 

ISO 9001:2015 is the international standard that specifies requirements for a quality management system.

Internal Courses (आन्तरिक पाठ्यक्रमहरू)

The following courses are offered by NOSHA PRIVATE LIMITED. Trainings will be provided by our highly trained HSE professionals, based on the best industry HSE practices followed all over the world, especially the GCC countries.

(Note: All courses are one day specific courses to the subject)

निम्न पाठ्यक्रमहरू नोशा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित छन्। हाम्रा उच्च प्रशिक्षित एचएसई (HSE) पेशेवरहरूद्वारा प्रशिक्षणहरू प्रदान गरिनेछ, संसारभर विशेष गरी जिसिसी देशहरूमा पालना गरिएका उत्कृष्ट उद्योग एचएसई  अभ्यासहरूमा आधारित।


नोट—सबै कोर्सहरुका लागि एक दिनको समय छुट्याईएको छ ।


o   Electrical Safety इलेक्ट्रिकल सैफ्टी

o   Power Tools – पावर उपकरणहरु

o   Warehouse Safety – वायरहाउस सैफ्टी

o   Fire Drills – अग्नि अभ्यास

o   Welding & Fire Hazards – वेल्डिङ्गस एण्ड फायर ह्याजार्डस

o   Blasting & Painting – ब्लाष्टिङ्ग एण्ड पेन्टिङ्ग

o   Excavations – उत्खनन्

o   Work authorization – permit to work – वर्क अथोराइजेसन – पर्मिट टू वर्क०


o   Confined space –कन्फाइन्ड स्पेस

o   Energy Isolation–  एनर्जी आइसलैशन


o   By passing safety controls – बाइ पाससिंग सेफ्टि नियन्त्रण

)

o   Working at height  वर्किंग एण्ड हाइट

o   Safe mechanical lifting– सेफ मेक्यानिकल लिफ्टिंग

o   Manual handling – मैनुअल हैंडिलिंग

o Toxic gas(H2S–HydrogenSulphide)टक्सीक ग्यास (H2S- हाइड्रजन  सल्फाइड़)  

Road Safety / Safe driving (GCC/NEPAL) -रोड सफ्टि/सेफ डाइभिङ्ग – (जिसिसी/ नेपाल)

o     Line of Fire– लाइन अफ फायर

o     Hot work:Naked Flame– हट वर्क: नैकड फ्लैम

o      Scaffolding awareness– स्काल्डिंग अवेर्नेस

o      Heat Stress– हीट स्ट्रेस

o      Ergonomics– एरगोनोमिक्स

o Basic First aid (Minimum 14 personnel) – बेसिक फस्ट एड -मिनिमम १४   परसोनेल_

American heart association (Advanced CPR & AED)-अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन -एडभान्स सिपिआर एण्ड एइडि_

External courses  –क्स्टर्नल कोर्र्सेस

निम्न पाठ्यक्रमहरू हाम्रा भारतीय साझेदारहरूसँग परामर्शमा अनलाइन प्रस्ताव गरिएका छन्।


नोट—हामी युके र युसए अन्तर्गतका कोर्सहरु पनि गराउदछौ ।

o        Advanced Safety officer course –एडभास्ड सैफ्टी अफिसर कोर्स

o        Fire Watcher– फायर वाचर

o        Fire Warden– फायर वार्डेन


हामी उत्कृष्ट तालिमको प्रतिबद्धताको विस्वस्तता प्रदान गराऊदछौ प्रत्येक तालिम पूरा गरे पश्चात उपस्थितिको प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ।